L • LJ • M

L

labud mª (N-pl labudovi, rare labudi) swan

· labuđi rel. adj.

ladica f drawer

lagan adj. light; easy (has comp., but lakši is more frequent)

lagati (laže) ~ s- v.p. (o DL1) lie, tell lies (to DL) (about DL1)

lak adj. (comp. lakši) light; easy (mostly used in comp.; also: lagan) {B: lahak (lahk-)}

· lakoća f ease

lanac (lanc-) m chain

· lančan rel. adj.

lavlion

· lavica f

· lavlji rel. adj.

laž f lie

lažan (lažn-) adj. fake

led m ice

· leden adj. icy

leđa n pl. back (body part), backside

· leđni rel. adj.

leptirbutterfly

let m flight

letjeti (leti, letio, letjela) impf. fly

· leteći adj. flying

ležaj m (N-pl ležajevi / ležaji) bearing, generic bed

ležati (leži) impf. lie, rest (see also: lijegati)

lice n face {B/S: also person}

liječiti ~* iz- («) v.p. heal (A)

· liječen pass. adj. treated

liječnikphysician

· liječnica f

· liječnički rel. adj.

lijek m (N-pl lijekovi) medicine, drug

lijen adj. lazy {S: lenj}

· lijenost f lazyness

lijep adj. (comp. ljepši) beautiful, nice

· ljepota f beauty

lijepiti ~* za- («) v.p. (za A1) glue, stick A (to A1)

· lijepljen pass. adj. glued

lijevi adj. (no comp.) left (as opp. to right; opp: desni)

lijegati (liježe) ~ leći (legne, legao, legla) v.p. lie down, come to rest (see also: ležati)

limun m lemon

· limunski rel. adj.

lipanj (lipnj-) m (formal) June § 31 {B/S: jun / juni}

lisica f fox

· lisac (lisc-) mª

· lisičji rel. adj.

list m leaf; sheet of paper § 49

listati ~* pro- v.p. browse, turn pages of A

listopad m (formal) October § 31 {B/S: oktobar (oktobr-)}

lišće n coll. leaves, foliage (see also: list)

livada f meadow

· livadni rel. adj.

lizati (liže) ~* po- («) v.p. lick A

lokva f puddle, small pool of liquid

lomiti ~* s- v.p. break, fracture A

· lomljiv adj. fragile

lonac (lonc-) m pot

lopov m thief

· lopovski rel. adj.

lopta f ball

loš adj. bad

lov m hunt

lova f (slang) money

lovac (lovc-) mª hunter

loviti ~* u- («) v.p. hunt, catch (A)

lud adj. (comp. luđi) crazy, insane

· ludost f crazyness, folly

luk m (pl. is rare) onion

luk m bow; arch

· lučni adj.

luka f port

· lučni adj.

lukav adj. sly, cunning

lupati ~ lupiti v.p. (po¨ / na¨ DL) hit (A), bang (on DL) (violent hitting one object against another)

lutati impf. roam, wander

lutalica mª/f wanderer

lutka f puppet

LJ

ljekovit adj. having curing properties

ljepilo n glue

ljepljiv adj. sticky

ljepota f beauty

ljestve f pl. ladder {colloq. NW: lojtre}

ljeto n summer {R: year; I: lito}

· ljetni rel. adj.

· ljetos adv. this summer

· ljetošnji rel. adj. this summer's

ljetovati (ljetuje) impf. spend summer

ljubav f (I also ljubavju) love

· ljubavni rel. adj.

ljubazan (ljubazn-) adj. polite, gentle

· ljubaznost f gentleness

ljubičast adj. (no comp.) (Std) violet {colloq.: lila}

ljubiti ~ po- («) v.p. kiss A

· ljubljen pass. adj. kissed; beloved

ljudi m pl. (G-pl ljudi) men, people (used as pl. of čovjek)

· ljudski rel. adj. human

ljuljačka f swing (na¨ l/d)

ljuljati ~~ za- («) v.p. swing, sway A / se²

ljuštiti ~ o- («) v.p. husk, scale, peel A / se² (see also: guliti)

ljuska f scale; shell (of e.g. egg, onion; sea shell: školjka)

ljut adj. hot (taste), spicy; angry

· ljut na¨ A pred. angry with A

ljutiti ~~ na- («) v.p. se² (na¨ A) be angry (with A); make A angry, provoke

M

mač m sword

mačićkitten {B/S: mače (mačet-)}

mačka f cat

· mačak (mačk-) mª

· mačji rel. adj.

magarac (magarc-) mª donkey

· magarica f

· magareći rel. adj.

magla f fog, mist

· maglovit adj. foggy

mahati (maše) impf. wave (to DL)

majica f (T-)shirt

majka f (DL majci) mother

majmunmonkey, ape

· majmunski rel. adj.

maknuti (makne) perf. → micati

malen adj. (no comp.) small

mali adj. (comp. manji) small

malo adv. a bit, little (opposite: puno)

mama f mom

manje adv. comp. less (opposite: više)

· manjina f minority

marenda f (colloq. coast) small meal (na¨ act.) {colloq. inland: gablec; Std: užina}

marka f (postal) stamp; mark (currency); brand

maslac m butter {colloq./B/S: putar (putr-)}

maslina f olive

· maslinov rel. adj.

· maslinast olive-colored

mast f grease, fat

mastan (masn-) adj. fatty

· masnoća f fat (e.g. in food)

maziti ~/~¹ po- («) v.p. pet, gently stroke A; se² snuggle

mazati (maže) ~* na- v.p. (na A1) spread A (on A1) (to "spread butter", "apply cream to skin", etc.; otherwise: širiti)

med m honey

medvjedbear

· medvjedica f

· medvjeđi rel. adj.

· medvjeđa usluga disservice

među prep. (+ I) among

međunarodni adj. (no comp.) international

međutim adv. however

mesnica f meat shop

meso n meat

· mesni rel. adj.

metla f broom

mi (+) pron. 1st pers. pl., we § 22, 34

micati (miče) ~ maknuti (makne) v.p. move A / se²

· maknut pass. adj. moved, removed

mijenjati ~/~* izmijeniti («) / promijeniti («) v.p. change, exchange A/se²

miješati ~* iz- («) / pro- («) v.p. mix, stir (A); se² (u¨ A) interfere (with A)

· miješan pass. adj. mixed, assorted

minuta f minute [min.] {B/S: also minut}

· minutni rel. adj.

mir m peace

· miran (mirn-) adj. peaceful

miris m smell

· mirisan (mirisn-) adj. having pleasant scent

mirisati (miriše) ~~ za- vp. (na¨ A) smells (of A); po¨ DL smell like DL

mirovati (miruje) impf. rest, be still

mirovina f (Std) pension; {colloq./B/S: penzija} (see also: umirovljenik)

· mirovinski rel. adj.

misa f mass (Christian ritual)

misao (misl-) f (I also mišlju) thought

misliti impf. (o DL) think (about DL); da... think that...

· mišljenje n opinion

mišmouse

· mišji rel. adj.

mišić m muscle

· mišićni rel. adj.

· mišićav adj. muscular

mjehurić m bubble

mjenjačnica f exchange office

mjera f measure

· mjerni rel. adj.

mjeriti ~* iz- v.p. measure A

mjesec m (G-pl mjeseci) moon; month [mj.]

· mjesečni rel. adj. monthly

mješavina f mixture

mlad adj. (comp. mlađi) young

· mladost f youth

· mladi m pl. (adj.) young people

mladićyoung man, boyfriend {colloq. NW: dečko}

mlaz m (N-pl mlazovi / mlazevi) jet

· mlazni rel. adj.

mlijeko n milk

· mliječni rel. adj.

mljeti (melje) ~* sa- v.p. mill, grind A

· mljeven pass. adj. ground

mnogo adv. a lot, many

· množina f plural (in grammar)

močiti ~* s- v.p. wet A; se² wet, get wet (opposite: sušiti)

moć f power

· moćan (moćn-) adj. powerful

moći (može, pres-1 mogu, pres-3pl mogu; mogao, mogla) impf. can, be able to INF § 38

· moguć adj. possible

· mogućnost f possibility

mokar (mokr-) adj. wet

molba f plea; application

molitiza- («) v.p. (da...) kindly ask A (to...); se² (DL) (da...) pray (to DL) (to...); molim is used as please in communication

molitva f prayer

momak (momk-) mª (G-pl momaka) young man; boyfriend {colloq. NW: dečko}

momčad f coll. team (of men) (see also: ekipa)

· momčadski adj.

morati impf. must, have to INF § 38

more f sea

· (na¨) at sea; at seaside

· morski rel. adj.

mornarsailor

· mornarski rel. adj.

mornarica f navy

· mornarički rel. adj.

most m bridge

motor m engine; (colloq.) motorcycle

· motorni rel. adj.

mozak (mozg-) m (N-pl mozgovi) brain

· moždani rel. adj.

mračan (mračn-) adj. dark (unlit)

mrak m darkness

mrav mª (N-pl mravi) ant

· mravlji rel. adj.

mreža f net, mesh {I: mriža}

· mrežni rel adj.

· mrežast adj. net-like

mrkva f carrot {S: also šargarepa}

mrlja f spot, stain

mršav adj. thin (person, animal), skinny

mrtav (mrtv-) adj. (no comp.) dead

mrziti ~~ za- («) hate A {E: mrzeti (mrzi)} § 32

· mržnja f hate

mudar (mudr-) adj. wise

· mudrost f wisdom

muha f fly {HL: muva}

muka f suffering

munja f lightning

muškarac (muškarc-) mª man, male (when being masculine is important) § 13

muški adj. (no comp.) masculine, male

· muškost f masculinity

mušterija mª/f client

mužhusband

5 Easy Croatian: L • LJ • M L labud mª (N- pl labudovi , rare labudi ) swan · labuđi rel. adj. ladica f drawer lagan adj. light ; easy (has comp., but l...

↓ Add Your Comment (click here)