Essential Verbs (R-Ž)

(under construction)

raditi work, do

razgovarati («) talk with someone, converse

razmišljati («) ~ razmisliti think (about something)

razumjeti (razumije,...) understand

rađati ~ roditi («) give birth

rješavati («) ~ riješiti solve (problem)

sastajati (sastaje) se² ~¹ sastati (sastane) se² meet (longer meeting, planned)

shvaćati ~~ shvatiti understand

sjećati se ~~ sjetiti se remember (recall)

sjediti sit

sjedati ~ sjesti (sjedne, sjeo) sit down

skretati (skreće) ~ skrenuti (skrene) turn (change direction)

slati (šalje) ~ po- send

slušati listen

smetati ~~ za- disturb

smijati (smije) se² laugh

smjeti (smije) may, be allowed to

spavati ~~ zaspati (zaspi) sleep

spremati ~ spremiti tidy; put to its place, store; prepare

stajati (staje) ~ stati (stane) stop, come to halt

stajati (stoji) stand

stavljati ~ staviti put

stizati (stiže) ~ stići (stigne,...) get, arrive, make on time

sviđati se² ~~ svidjeti (svidi,...) se² like

šaliti se² ~ na- joke

trajati (traje) last

tražiti look for, ask for

trebati need / should

trošiti ~ po- («) spend (money, resources)

učiti ~ na- («) learn, study, teach

udaratiudariti hit

uključivati (uključuje) ~ uključiti («) include, turn on (device)

ulaziti ~ ući (...) enter, come in

umirati (umire) ~ umrijeti (umre, umro) die

uništavati («) ~ uništiti destroy

uspijevati («) ~ uspjeti (uspije,...) succeed

uzimati ~ uzeti (uzme) take

ivati («) enjoy

vidjeti (vidi,...) see

vjerovati (vjeruje) ~~ po- believe

vježbati practice, rehearse

voditi lead, conduct

voljeti (voli,...) ~~ za- («) love

voziti drive

vraćati ~ vratiti return

zaboravljati («) ~ zaboraviti forget

zaključavati («) ~ zaključati lock

zaključivati (zaključuje) ~ zaključiti («) conclude

zanimati («) interest

zatvarati («) ~ zatvoriti («) close

zaustavljati ~ zaustaviti halt, stop

završavati («) ~ završiti («) finish, end

značiti mean, signify

znati know

zvati (zove) call

željeti (želi,...) want, desire

živjeti (živi,...) live

Verbs A-NO-P

5 Easy Croatian: Essential Verbs (R-Ž) (under construction) ↓ raditi work, do pres-1 radim pres-3 radi pres-3pl rade pres. adv. radeći imper-2 radi ...

↓ Add Your Comment (click here)